Saturday, December 3, 2016

Paypal đã chấp nhận cho cá độ

Xin thông báo với các bạn một tin cực vui trong giới cá độ: Paypal đã được chấp nhận là phương thức thanh toán...