Wednesday, November 22, 2017

Cách sử dụng thẻ Visa – MasterCard

Thẻ Vietcombank Connect24 Visa Debit mà bạn nhận được có thể vừa sử dụng offline, vừa sử dụng online. Sử dụng Offline Nó hoàn toàn giống...

Đăng ký thẻ Vietcombank Visa Debit

Ở Việt nam có rất nhiều các ngân hàng phát hành thẻ Visa và MasterCard như: Vietcombank (Vietcombank Connect24 Visa Debit, Vietcomank MTV MasterCards,...