Xác minh tài khoản 188Bet

0
351

Để đảm bảo cho tài khoản mới đăng ký của bạn tại 188Bet có thể gửi tiền, rút tiền, cá cược,.. bạn cần phải xác minh thông tin tài khoản của mình.

Xác minh thông tin khách hàng – Know Your Customer (KYC) liên quan đến các hoạt động thẩm định, là một quy trình bắt buộc phải thực hiện để 188BET có thể cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Quy trình xác minh KYC được yêu cầu phải thiết lập hệ thống thông tin thành viên một cách phù hợp với các bên pháp luật liên quan để đảm bảo tính trung thực của thành viên khi tham gia tại 188BET.

Xác minh tài khoản 188Bet

188BET được cấp phép hoạt động bởi Isle of Man Gambling Supervision Commission. Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, chúng tôi cần phải thực hiện xác minh danh tính của thành viên như một phần của quy trình thẩm định. Để thực hiện việc xác minh cần thiết, chúng tôi sẽ yêu cầu thành viên cung cấp bản sao của các chứng từ nhận dạng hợp lệ. Yêu cầu này sẽ được thông báo qua địa chỉ email của Quý Khách đã đăng ký tại 188BET. Xin lưu ý rằng Quý Khách cần sử dụng máy fax, scan hoặc máy ảnh để gửi các chứng từ cần thiết. Chúng tôi có thể liên lạc với Quý Khách thông qua số điện thoại đăng ký để thuận tiện hơn trong việc xác minh nếu cần thiết.
Quý Khách sẽ được yêu cầu thực hiện xác minh KYC khi:
 • Cập nhật thông tin cá nhân trong hồ sơ của Quý Khách tại 188BET;
 • Thiếu một số thông tin liên quan đến Quý Khách, tài khoản 188BET hoặc các giao dịch của Quý Khách với 188BET;
 • Có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa các thông tin liên quan đến Quý Khách, tài khoản 188BET hoặc giao dịch của Quý Khách với 188BET;
 • Tham gia khuyến mãi;
 • Đạt ngưỡng hoạt động; hoặc
 • Kiểm tra ngẫu nhiên định kỳ
Ngoài ra, 188BET có quyền yêu cầu xác minh với bất kỳ thành viên nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp.
Quý Khách cần cung cấp bản sao của các loại chứng từ sau đây khi được yêu cầu: Xác minh danh tính Chứng từ tùy thân có dán ảnh với đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ:
 • Chứng Minh Nhân Dân (CMND) (mặt trước và mặt sau)
 • Giấy phép lái xe (mặt trước và mặt sau)
 • Hộ chiếu
 • Thẻ quân nhân (mặt trước và mặt sau)
 • Thẻ nhân viên (mặt trước và mặt sau)
 • Các chứng từ nhận dạng khác được cấp bởi chính phủ hoặc cơ quan chức năng thuộc chính phủ (mặt trước và mặt sau)
Xác minh địa chỉ cư trú Sao kê gần nhất với đầy đủ họ tên, địa chỉ và thời gian cấp chứng từ không quá 03 tháng so với thời điểm hiện tại
 • Hóa đơn sinh hoạt gia đình (Hóa đơn điện thoại di động không hợp lệ)
 • Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng do ngân hàng tín nhiệm cấp
 • Biên lai thuế
 • Sao kê khoản vay thế chấp từ ngân hàng tín nhiệm.
Xác minh nguồn vốn / tài sản Chứng từ hợp lệ thể hiện thông tin tài khoản trùng khớp với thông tin trong các giao dịch gửi tiền và rút tiền đã thực hiện, gồm có họ tên và số tài khoản / số thẻ hoặc địa chỉ email:
 • Thẻ tín dụng và sao kê thẻ tín dụng không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại
 • Sao kê ngân hàng không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại
 • Màn hình chụp chi tiết tài khoản ngân hàng trực tuyến bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Màn hình chụp chi tiết tài khoản Skrill bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Màn hình chụp chi tiết tài khoản Neteller bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Màn hình chụp chi tiết tài khoản thẻ Entropay bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Bảng lương không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại
Kiểm tra loại chứng từ Quý Khách cần cung cấp cho các phương thức thanh toán khác nhau. XIN LƯU Ý:
 • Chứng từ phải rõ ràng và có thể đọc được.
 • Chứng từ phải được scan hoặc chụp nguyên vẹn. Quý Khách vui lòng không cắt bớt góc cạnh.
 • Chứng từ phải hợp lệ và mới (không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại), thể hiện họ tên, địa chỉ, chi tiết tài khoản, chi tiết giao dịch với 188BET và ngày hiệu lực của chứng từ.
 • Trong trường hợp thiếu thông tin hoặc có sự khác biệt, Quý Khách có thể được yêu cầu bổ sung chứng từ như Giấy khai sinh, Thị thực hoặc Giấy phép nhập cảnh, v.v...
 • Chứng từ chứng minh thu nhập hoặc nguồn tiền cũng có thể được yêu cầu nhằm nâng cao mục đích thẩm định.
 • Vui lòng gửi chứng từ thể hiện địa chỉ cư trú của Quý Khách. Chúng tôi rất tiếc chứng từ có địa chỉ là số hòm thư bưu điện không hợp lệ cho việc xác minh.
 • Đối với tài khoản trực tuyến, vui lòng chụp và gửi toàn bộ màn hình chi tiết tài khoản và trang sao kê bao gồm địa chỉ website truy cập.
 • Vui lòng gửi hình ảnh có định dạng JPEG hoặc GIF với dung lượng tối đa 8 MB.
 • Sử dụng độ phân giải cao nhất hiện có trên máy fax của Quý Khách (độ phân giải nên dùng được hỗ trợ trên hầu hết các thiết bị: "Photo").
 • Nếu không có máy scan hay fax, Quý Khách có thể chụp chứng từ bằng máy ảnh kĩ thuật số hoặc điện thoại.
 • Vui lòng sử dụng địa chỉ email đăng ký với 188BET để gửi chứng từ bằng cách đính kèm tập tin. Nếu gửi qua fax, vui lòng ghi tên truy cập 188BET trên mỗi loại chứng từ. Thời gian xác minh có thể kéo dài nếu Quý Khách không nêu rõ tên truy cập.
Thẻ tín dụng / ghi nợ quốc tế
 • Họ tên chủ thẻ phải trùng khớp với họ tên đăng ký.
 • Vì mục đích bảo mật, vui lòng che số thẻ của Quý Khách từ số thứ 7 đến số thứ 12 và CVV (3 số của mặt sau thẻ).
 • Mặt sau thẻ phải hiển thị rõ chữ ký của Quý Khách.
 • Sao kê thẻ tín dụng / ghi nợ phải thể hiện họ tên, địa chỉ, số thẻ / số tài khoản và thời gian cấp chứng từ không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại.
 • Địa chỉ trên sao kê thẻ tín dụng / ghi nợ phải trùng khớp với địa chỉ Quý Khách đã đăng ký tài khoản 188BET. Nếu có sự khác biệt, chúng tôi có thể yêu cầu Quý Khách giải thích rõ lý do về điều này.
 • Đối với thẻ ảo, vui lòng cung cấp hình ảnh chụp thu màn hình chi tiết thẻ / tài khoản trực tuyến thể hiện các trang giao dịch bao gồm địa chỉ website truy cập.
 • Vui lòng chụp màn hình tất cả các trang liên quan có thể hiện họ tên, số thẻ / số tài khoản, thời hạn thẻ, các chi tiết khác và các giao dịch gần nhất (không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại).
Chuyển Khoản Ngân Hàng
 • Họ tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng khớp với họ tên đăng ký. Giao dịch từ bên thứ 3 không được chấp nhận.
 • Sao kê ngân hàng phải thể hiện họ tên, số tài khoản đã sử dụng giao dịch với 188BET, thời gian cấp chứng từ không quá 03 tháng so với thời điểm hiện tại.
 • Đối với sao kê ngân hàng trực tuyến, vui lòng cung cấp hình ảnh chụp thu màn hình giao dịch ngân hàng trực tuyến thể hiện họ tên, số tài khoản và các giao dịch đã thực hiện với 188BET bao gồm địa chỉ website truy cập.
Skrill (Moneybookers)
 • Màn hình chụp thu chi tiết tài khoản Skrill bao gồm địa chỉ website truy cập.
 • Màn hình chụp phải thể hiện họ tên, địa chỉ email tài khoản Skrill đã sử dụng giao dịch với 188BET.
Neteller
 • Màn hình chụp thu chi tiết tài khoản Neteller bao gồm địa chỉ website truy cập.
 • Màn hình chụp thu phải thể hiện họ tên, số tài khoản Neteller đã sử dụng giao dịch với 188BET.
Entropay
 • Màn hình chụp thu chi tiết thẻ Entropay bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Màn hình chụp thu mục Funding Sources hoặc Manage Payment Methods của thẻ Entropay bao gồm địa chỉ website truy cập
 • Màn hình chụp thu sao kê Entropay (Entropay Statement) bao gồm địa chỉ website truy cập
Cheque
 • Hóa đơn sinh hoạt gia đình hoặc sao kê ngân hàng thể hiện họ tên, địa chỉ, thời gian phát hành không quá 3 tháng so với thời điểm hiện tại
 • Không cần cung cấp chứng từ khác nếu địa chỉ đã được xác minh
Nếu Quý Khách không có các chứng từ yêu cầu, Quý Khách có thể cung cấp các chứng từ hợp pháp khác được cấp bởi cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ xem xét tùy trường hợp.
Chứng từ tùy thân của Quý Khách (CMND, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe) có thể xem như chứng từ chứng minh địa chỉ cư trú nếu tất cả các thông tin thể hiện rõ ràng, chứng từ chưa hết hạn và có địa chỉ trùng khớp với thông tin đăng ký tài khoản 188BET. Trong trường hợp địa chỉ trên chứng từ tùy thân khác thông tin đăng ký, Quý Khách cần cung cấp chứng từ chứng minh địa chỉ này.
Quý Khách vui lòng sử dụng email đăng ký gửi các chứng từ sau đến địa chỉ KYC@188Service.com
 • Chứng từ tùy thân có dán ảnh thể hiện rõ họ tên và địa chỉ (mặt trước và mặt sau)
 • Thông tin cũ và mới cần thay đổi
Vui lòng chụp màn hình trang ngân hàng trực tuyến thể hiện họ tên và địa chỉ website truy cập. Quý Khách vui lòng không sử dụng chức năng Copy (CTRL + C) để sao lưu thông tin. Các bước chụp màn hình:
 • Nhấn phím 'ALT' + 'Print Screen' hoặc ‘PrntScr’ tại trang ngân hàng hiển thị trên màn hình,
 • Dán màn hình vừa chụp vào ứng dụng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc ‘Paint’,
 • Lưu tập tin có màn hình vừa chụp,
 • Đính kèm tập tin vào email và gửi đến KYC@188Service.com
Quý Khách có thể cung cấp bản photo, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích chứng từ gửi đến được scan màu để đảm bảo chất lượng hình ảnh. Trường hợp bản photo chất lượng thấp, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp bản sao được chứng thực và có thể hiện rõ ràng dấu mộc.
Quý Khách vui lòng cung cấp chứng từ nguyên vẹn, vì chứng từ không nguyên vẹn hoặc cắt góc đều không hợp lệ cho việc xác minh. Tuy nhiên, Quý Khách có thể che đi các thông tin cần thiết vì mục đích bảo mật.
Quý Khách sẽ nhận được email yêu cầu cung cấp chứng từ cho việc xác minh từ bộ phận KYC. Quý Khách nên cung cấp tất cả các chứng từ cần thiết ngay khi nhận được email từ KYC để tránh chậm trễ khi tiến hành các giao dịch hoặc gián đoạn trong việc sử dụng tài khoản 188BET.
Quý Khách vui lòng sử dụng email đăng ký để đính kèm và gửi chứng từ đến địa chỉ KYC@188Service.com hoặc fax đến số +442070228668.
Nếu không có máy scan hay fax, Quý Khách có thể chụp chứng từ bằng máy ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại và sử dụng email đăng ký để gửi hình chụp đến địa chỉ KYC@188Service.com.
Quý Khách sẽ nhận được email thông báo từ KYC trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được email / fax kèm theo chứng từ của Quý Khách.
Chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc Bảo Vệ Thông Tin. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân nghiêm ngặt nhằm giúp Quý Khách an tâm tận tưởng các trò chơi trực tuyến tại 188BET. Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật và hệ thống hóa để bảo vệ thông tin của Quý Khách, ví dụ:
 • Việc truy cập tài khoản được kiểm soát qua mật khẩu và tên truy cập, các thông tin chỉ duy nhất Quý Khách có
 • Thông tin cá nhân của Quý Khách được lưu tại các server bảo mật
Mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo mật thông tin, Quý Khách cần hiểu rằng việc sử dụng Internet là không an toàn tuyệt đối. Do đó chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn độ bảo mật hoặc tính toàn vẹn của thông tin chuyển đến hoặc nhận từ Quý Khách qua Internet. Chúng tôi đề nghị Quý Khách đọc kỹ Chính sách bảo mật tại 188BET để biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách.
Là một công ty cá cược hoạt động dưới sự cấp phép và quản lý của cơ quan chức năng, chúng tôi phải có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ của thành viên ít nhất 6 năm. Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ bảo mật theo Luật Bảo vệ thông tin 2002 (Luật của Tynwald).
Việc xác minh sẽ hoàn tất trong vòng 48h kể từ khi Quý Khách cung cấp đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, thời gian xử lý có thể lâu hơn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn cố gắng hoàn tất xác minh sớm nhất có thể.
Quý Khách chỉ xác minh một lần duy nhất cho cùng một loại chứng từ, trừ khi các chứng từ cung cấp trước đó hết hạn (ví dụ hộ chiếu hết hạn) hoặc sau một khoảng thời gian hợp lý kể từ lần cuối xác minh, Quý Khách sẽ được yêu cầu cung cấp lại chứng từ hợp lệ gần nhất. Ngoài ra, Quý Khách có thể được yêu cầu xác minh chứng từ ở những mức độ khác nhau khi giao dịch tại 188BET.
Nếu chúng tôi không nhận được các chứng từ được yêu cầu từ Quý Khách, hoặc chứng từ không được gửi đến trong thời gian quy định, việc xác minh tài khoản 188BET sẽ không hoàn tất. Khi đó tài khoản 188BET của Quý Khách sẽ gặp một số hạn chế bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:
 • Hủy các giao dịch liên quan,
 • Hủy tất cả các cược đặt và tiền thắng cược liên quan
 • Khóa tài khoản 188BET, bao gồm số dư đang có trong tài khoản.
Quý Khách phải hoàn tất xác minh để tiếp tục giao dịch tại 188BET.